ตู้เติมเงิน

การรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า

เงื่อนไข รับประกันสินค้า

1. รับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง ตู้เติมเงินมือถือและสินค้าหยอดเหรียญ
2. รับประกัน การเสียจากการใช้งานจริงเท่านั้น
3. บริษัทฯไม่รับประกันความเ
สียหายจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม และอุบัติเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับประกันความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้
โดยผิดวัตถุประสงค์
6. บริการอัพเกรด ตู้เติมเงินมือถือ ฟรี!!! ตลอดอายุการใช้งาน
( ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง กรณีออกไปหน้างาน )

ซ่อมตู้เติมเงิน รับประกันสินค้า

ซ่อมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
ซ่อมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ บริการดีเยี่ยม ดูแลตลอดการใช้งาน
Scroll to top